Jouw behandeling

Zuyderwende biedt een behandeling bij het excessief gebruik van alcohol, drugs (geen heroïne- GHB en methadonverslaving) en medicijnen. Als je verslaafd bent, kun je de drang om een middel te gebruiken of bepaald gedrag te vertonen niet onderdrukken. Een verslaving ontstaat vaak heel geleidelijk, waardoor je je in eerste instantie niet bewust bent van je gedragsveranderingen die door het gebruik ontstaan.

Zuyderwende helpt jou graag op weg naar langdurig herstel. Samen leggen we de basis om je leven een nieuwe richting te geven.

We starten met een intakegesprek waarna door de psychiater in overleg met jou bepaald wordt welke behandeling het beste bij jou past. Vervolgens kun je aan de slag binnen één van onze ambulante behandeltrajecten en wordt er samen met je persoonlijke begeleider/psycholoog een behandelplan opgesteld.

De vijfdaagse dagbehandeling vindt in groepsverband plaats onder begeleiding van psychologen, vaktherapeuten, counselors en ervaringsdeskundigen. Daarnaast heb je meerdere keren per week individuele gesprekken met je behandelaar en word je regelmatig gezien door de psychiater.

De individuele behandeling vindt twee maal per week plaats met een psycholoog, één-op-één. 

Beide behandelmethodes die we inzetten zijn evidence based en committeren zich aan de meest recente wetenschappelijke inzichten. Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Community reinforcement approach (CRA) worden zowel in groepsverband als ook tijdens de individuele contacten aangeboden. Ons behandelprogramma wordt aangevuld door psycho-educatie (ook voor naasten), vaktherapie beeldend vormen, terugvalmanagement, sociale vaardigheidstraining en fitness/yoga/pilates.

Heb je financiële problemen of moeite met praktische doelen op een ander leefgebied? Onze maatschappelijk werker kan samen met jou een stappenplan maken en je helpen geleidelijk aan je doel te werken. Gedurende het proces bepalen we in overleg met jou een passend nazorgtraject.

Verblijf mogelijkheden

Voor sommige mensen sluit een intensievere behandelmethode beter aan bij hun situatie dan voor anderen. Wij van Zuyderwende bieden daarom diverse ambulante behandelingen aan.
In ons pand in Heerlen bieden we voor cliënten, die een 5-daagse dagbehandeling volgen, ook bedden aan. Kom je niet uit de regio of is het om een andere reden gezond voor je om tijdelijk afstand te nemen van je leefomgeving? Dan kan je ondersteunend in een sober living house  verblijven.

Intakegesprek

Om erachter komen welke behandeling het beste bij je past, voeren we eerst een intakegesprek. Daarvoor kun je jezelf aanmelden met een geldige verwijsbrief van de huisarts. Neem contact met ons op. Bel 045-7820555 of mail naar info@zuyderwende.nl.

Behandelduur

De duur van de behandeling is afhankelijk van het traject.

  • Individuele behandeling: 9 weken lang, 2 maal per week één-op-één gesprek
  • Vijfdaagse dagbehandeling: 7 tot 13 weken lang 5 dagen per week (09:00-17:00 uur) 

Dubbele diagnose

Als er naast je verslaving ook sprake is van een psychiatrische aandoening, dan noemen we dat een dubbele diagnose. Dit komt regelmatig voor bij verslavingen.

Een psychiatrische aandoening (bijv. ADHD, depressieve stoornis en/of persoonlijkheidsproblematiek) kan namelijk een verslaving aanwakkeren. Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn soms ook verslavingsgevoeliger omdat ze symptomen proberen te bestrijden met bepaalde middelen.

Voorbeelden van dubbele diagnoses zijn o.a. het middel (bijv. alcohol) in combinatie met de psychische stoornis (bv. ADHD, borderline persoonlijkheidsproblematiek).

Om ons behandelprogramma succesvol af te ronden is het wel belangrijk dat de verslavingsproblematiek op de voorgrond staat.
Complexe psychiatrische aandoeningen zoals crisisgevoeligheid, actieve suïcidaliteit, zwakbegaafdheid, psychoses bij schizofrenie, manie, ernstige vormen van autisme of ernstige persoonlijkheidsproblematiek, vragen een gespecialiseerde benadering die wij binnen Zuyderwende voorlopig nog niet kunnen aanbieden.

Mocht er bij jou sprake zijn van een dubbele diagnose dan ben je welkom bij ons. Het kan ook zijn dat dit duidelijk wordt tijdens het behandeltraject.

Vergoed door zorgverzekeraar

De behandeling wordt in de meeste gevallen volledig vergoed door jouw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is, dan nemen wij het niet vergoede deel voor onze rekening. Dit met uitzondering van je eigen risico.

Neem gerust en vrijblijvend contact op als je vragen hebt over de vergoeding. 
Bel naar 045-7820555 of mail naar info@zuyderwende.nl.

Waarom Zuyderwende?

  • Deskundig team met ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg;
  • Korte wachttijden;
  • Persoonlijke aanpak in een geborgen sfeer;
  • Multidisciplinair en wetenschappelijk bewezen behandeling;
  • Zorg op maat;
  • Mogelijkheid tot op- en afschalen van de behandelzwaarte;
  • Geen kosten voor de patiënt (buiten eigen risico).
  • Kwaliteitsstatuut