Informatie voor naasten van de verslaafde

Je voelt je machteloos. Je wilt helpen maar je weet niet waar je goed aan doet. Weet je niet precies hoe je je naaste die verslaafd is kunt ondersteunen? Zuyderwende betrekt familie en naasten bij het behandelprogramma, mits de cliënt hier toestemming voor geeft. 

Voor mensen die kampen met verslavingsproblematiek wordt er op allerlei manieren behandeling en hulp geboden. Verslaving heeft veel impact op het leven van een cliënt, maar is tegelijkertijd een familieziekte die ontwrichtend werkt voor alle betrokkenen. Onze ervaring is, dat naasten vaak aan de zijlijn staan met veel hoop en zorgen maar ook met vragen en soms zelfs onopgeloste problemen.

Herstellen doe je samen!

Naastenbijeenkomsten

Om betrokkenen ondersteuning te bieden en om naasten nauw te betrekken bij de behandeling van hun dierbare organiseert Zuyderwende twee keer per maand een naastenbijeenkomst. Voor de naastenbijeenkomsten hoeft de verslaafde (nog) niet in behandeling te zijn bij Zuyderwende.

Tijdens deze avonden krijgt u inzichten en handvaten aangereikt om op een gezonde en helpende wijze om te gaan met verslavingsproblematiek en het gedrag en de gevoelens die hierbij komen kijken. Ook wordt er psycho-educatie gegeven over verslaving, afhankelijkheid en co-dependency. Verschillende thema’s en persoonlijke vragen worden in een persoonlijk gesprek of in groep (afhankelijk van je eigen voorkeur) besproken. Het gevoel er niet meer alleen voor te staan en het delen van ervaringen kan steunend zijn en helpen om inzicht te krijgen in welke hulp effectief is en welke niet. De verstrekte informatie per sessie wordt aangepast aan de persoonlijke hulpvraag van de aanwezige deelnemers.

Systeemgesprekken

Voor naasten van cliënten die bij ons in behandeling zijn is er, naast de naastenbijeenkomsten, de mogelijkheid om deel te nemen aan begeleiding in de vorm van systeemgesprekken. Dit ervaren zowel de naasten als ook cliënten en het behandelteam als enorm helpend en effectief.

Een systeemgesprek is een gesprek met de naaste(n), de client en de behandelaar. Het doel van een systeemgesprek is om transparantie tussen thuissituatie en behandeling te creëren en met behulp van Psycho-educatie inzicht en begrip voor de afhankelijkheidsproblematiek en dynamiek te vergroten. Samen bespreken we de impact van de verslaving en het middelengebruik op het gezin/jullie relatie. Dit biedt meer transparantie voor alle partijen. Er wordt altijd gekeken naar de behoefte van beide partijen en ook de behandeldoelen van client worden hierin meegenomen. Verder krijgt de naaste(n) ook inzichten en handvaten om om te gaan met verslaving.

Schadebrief

Een schadebrief is onderdeel van de behandelinhoud. Het betreft een brief die de naaste schrijft en waarin zij/hij uiting kan geven aan de manier hoe de verslaving van de naaste uw leven beïnvloed heeft. Welke impact had het middelengebruik en het gedrag op uw leven en gevoelens? Hoe heeft het de relatie beïnvloed? Deze confrontatie kan bijdragen aan het inzicht dat moet groeien in de effecten van de verslaving op uw omgeving. Dit draagt weer bij om blijvend te stoppen met gebruik of gewoonten. Vaak is dit een turning point in het proces van iemand die kampt met verslavingsproblematiek.

Meer informatie

Voor meer informatie over de naastenbijeenkomsten en informatieavonden, bel 045-7820555 of mail naar info@zuyderwende.nl.

Aanmelden naastenbijeenkomst

11 + 13 =

Vragen?

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@zuyderwende.nl of bel: 045-7820555

 

Waarom Zuyderwende?

  • Deskundig team met ruime ervaring in GGZ;
  • Korte wachttijden;
  • Persoonlijke aanpak
  • Geborgen sfeer;
  • Zorg op maat;
  • Evidence based behandelingen
  • Multidisciplinaire behandeling;
  • Volledig vergoed (buiten eigen risico en verblijf);
  • Kwaliteitsstatuut