Algemene leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van GGZ Nederland, die Zuyderwende volgt, zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGZ in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

Vragen?

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@zuyderwende.nl of bel: 045-7820555

 

 

Waarom Zuyderwende?

  • Deskundig team met ruime ervaring in GGZ;
  • Korte wachttijden;
  • Persoonlijke aanpak
  • Geborgen sfeer;
  • Zorg op maat;
  • Evidence based behandelingen
  • Multidisciplinaire behandeling;
  • Volledig vergoed (buiten eigen risico en verblijf);
  • Kwaliteitsstatuut