Informatie over het schrijven van een schadebrief

Verslaving heeft vaak niet alleen veel gevolgen voor de verslaafde zelf, maar ook voor zijn/haar familie en naasten. 

Een onderdeel van ons programma is dat de familie/relatie gevraagd wordt om een schadebrief te schrijven die gericht is aan de cliënt.

De inhoud van deze brief is bedoeld om uiting te geven aan de manier hoe de verslaving van de cliënt uw leven beïnvloed heeft. Probeer uiting te geven aan hoe u zich voelt en wat u voelt ten opzichte van de persoon en diens verslaving.

U kunt zelf vormgeven aan de brief, maar het is wel belangrijk dat in de brief staat beschreven wat het effect van het gedrag van de cliënt op u is geweest. Confrontatie in een schadebrief kan bijdragen aan het inzicht dat moet groeien in de effecten van de verslaving op uw omgeving. Dit draagt weer bij om blijvend te stoppen met gebruik of gewoonten.

Er zijn verschillende soorten schade die effect hebben op het systeem, namelijk:

 • Emotionele schade
 • Psychische schade
 • Relationele schade
 • Financiële schade
 • Schade die leidt tot problemen met justitie
 • Schade die leidt tot problemen met werk of opleiding
 • Schade die leidt tot problemen in het sociale netwerk
 • Schade door geweld
 • Lichamelijke schade
  • Schade als gevolg van gebruik (bijvoorbeeld levercirrose, cognitieve problemen)
  • Schade als gevolg van destructief gedrag (bijvoorbeeld automutilatie)
  • Schade als gevolg van ongecontroleerd handelen (bijvoorbeeld een auto-ongeluk)

Meer informatie

Heeft u van de behandelaren van de cliënt het verzoek gekregen om een schadebrief te schrijven en heeft u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact op of mail naar info@zuyderwende.nl  zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. 

Vragen?

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@zuyderwende.nl of bel: 045-7820555

 

Waarom Zuyderwende?