Jouw behandeling

Als je behoefte aan middelen (drugs, alcohol, medicijnen) of bepaald gedrag (gokken, gamen, seks) steeds meer jouw leven bepalen en als je ermee wilt stoppen, dan biedt Zuyderwende een behandeling van je verslaving.

Als je verslaafd bent, kun je de drang om een middel te gebruiken of bepaald gedrag te vertonen niet onderdrukken, ondanks de risico’s voor je gezondheid en je sociale problemen. Een verslaving ontstaat vaak heel geleidelijk, waardoor je je in eerste instantie niet bewust bent van je gedragsveranderingen en het verergeren van allerlei problemen. Afkicken of detoxen van het verslavende middel of stoppen met het bepaalde gedrag, is heel erg moeilijk.

Zuyderwende helpt jou graag op weg naar langdurig herstel. Samen leggen we de basis om je leven een nieuwe richting te geven.

Intake en advies

We starten met een intakegesprek, hiervoor heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Daarna wordt in een adviesgesprek in overleg met jou door de psychiater bepaald welke behandeling het beste bij jou past. Het advies van de psychiater is leidend. Soms is een verslaving te heftig om te worden behandeld in een ambulante setting, zoals Zuyderwende die biedt.

Wanneer je vervolgens aan de slag kunt binnen één van onze ambulante behandeltrajecten, wordt er samen met je psycholoog en regiebehandelaar een behandelplan opgesteld.

We bieden behandeling voor verschillende gedragsverslavingen en middelenverslaving, mits je lichamelijk clean en sober bent.

Hulp bij ontgiften (detoxen) is mogelijk. Als een klinische detox nodig is, zullen wij ondersteunen naar onze ketenpartners.

Wachttijden

Voor de 5-daagse dagbehandeling zijn momenteel korte wachttijden. De ambulante 1-op-1 behandeling heeft een langere wachttijd. Als je graag precies wil weten wat de actuele wachttijden zijn, neem dan telefonisch contact met ons op: 045-7820555.

Vragen?

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@zuyderwende.nl of bel: 045-7820555

 

Waarom Zuyderwende?

  • Deskundig team met ruime ervaring in GGZ;
  • Korte wachttijden;
  • Persoonlijke aanpak
  • Geborgen sfeer;
  • Zorg op maat;
  • Evidence based behandelingen
  • Multidisciplinaire behandeling;
  • Volledig vergoed (buiten eigen risico en verblijf);
  • Kwaliteitsstatuut

Behandelingen

We hebben 2 soorten behandelingen. De behandelingen worden allebei vanuit een andere locatie (in Heerlen) geboden.

De vijfdaagse dagbehandeling, vindt in groepsverband plaats onder begeleiding van psychologen, vaktherapeuten, counselors en ervaringsdeskundigen. Daarnaast heb je meerdere keren per week individuele gesprekken met je behandelaar en word je regelmatig gezien door de psychiater. De behandeling duurt minimaal 10 weken waarbij het mogelijk is te verblijven in ons Sober Living House.

De vijfdaagse dagbehandeling vindt plaats vanaf de locatie: Willemstraat 119 te Heerlen.

De ambulante, individuele behandeling vindt tweemaal per week plaats met een psycholoog in een één-op-één setting. Het traject duur ongeveer 20 consulten. Indien het nodig is om het traject te verlengen, wordt er samen met de psycholoog gekeken naar een verlenging van het traject of eventueel opschaling naar de vijfdaagse dagbehandeling.

De ambulante individuele gesprekken vinden plaats vanaf de locatie: Zeswegenlaan 181 te Heerlen. 

Behandelprogramma

Beide behandelmethodes zijn ‘evidence based’, wat betekent dat deze gebaseerd zijn op de actuele kennis uit de wetenschap. Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Community reinforcement approach (CRA) worden zowel in groepsverband als ook tijdens de individuele contacten aangeboden. Ons behandelprogramma wordt aangevuld door psycho-educatie (ook voor naasten), vaktherapie beeldend vormen, terugvalmanagement, sociale vaardigheidstraining en fitness, yoga en meditatie.

Heb je financiële problemen of moeite met praktische doelen op een ander leefgebied? Onze maatschappelijk werker kan samen met jou een stappenplan maken en je helpen geleidelijk aan je doel te werken. Gedurende het proces bepalen we in overleg met jou een passend nazorgtraject.

Verblijfmogelijkheden

Kom je niet uit de regio (Limburg) of is het om een andere reden beter voor je herstel om tijdelijk afstand te nemen van je leefomgeving? Soms is je thuissituatie even lastig of speelt er meer dan alleen een verslaving. Als je een 5-daagse behandeling volgt bij Zuyderwende, kun je eventueel voor een bepaalde periode verblijven in ons Sober Living House. Je woont er zelfstandig, maar onder professionele begeleiding. Op een ontspannen manier werk je aan je herstel.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling is afhankelijk van het traject.

Individuele behandeling: 2 maal per week één-op-één gesprek, gedurende 10 weken

Vijfdaagse dagbehandeling:  5 dagen per week (09:00-17:00 uur), minimaal 8 weken.

Dubbele diagnose

Als er naast je verslaving ook sprake is van een psychiatrische stoornis, dan noemen we dat een dubbele diagnose. Mensen met een verslaving kampen vaak met een dubbele diagnose zoals ADHD, depressieve stoornis en/of persoonlijkheidsproblematiek. Symptomen van de psychische problematiek kunnen je zucht naar een middel of verslavingsgedrag beïnvloeden.

Bij Zuyderwende behandelen we allereerst jouw verslaving, maar is het mogelijk de (eerder gediagnostiseerde) psychische stoornis mee te nemen bij de behandeling. Mocht er bij jou sprake zijn van (of een vermoeden zijn van) een dubbele diagnose, dan ben je welkom bij ons.

Een ernstige vorm van persoonlijkheidsproblematiek (zoals suïcidaliteit) of andere complexe psychiatrische stoornissen kunnen wij niet behandelen.

Wil je zeker weten of wij jou voor een verslaving, in combinatie met een andere diagnose, kunnen behandelen? Neem dan even telefonisch contact op via: 045-7820555

Vergoed door zorgverzekeraar

De behandeling wordt in de meeste gevallen volledig vergoed door jouw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is, dan nemen wij het niet vergoede deel voor onze rekening. Dit met uitzondering van je eigen risico.

Neem gerust en vrijblijvend contact op als je vragen hebt over de vergoeding.

Bel naar 045-7820555 of mail naar info@zuyderwende.nl.