Over Zuyderwende

Wij bieden zorg bij verslaving en de daarbij voorkomende psychische en psychosociale problematieken. Het mag duidelijk zijn dat een verslaving (zowel bij een gedragsverslaving als een middelenverslaving) sociaal-maatschappelijke problemen met zich meebrengt. Dit is vaak de reden dat iemand professionele hulp zoekt

Onze visie op verslaving

Wij zien verslaving als een chronische (hersen-)ziekte waar iedereen aan kan komen te lijden. Deze visie is o.a. afgeleid uit het biopsychosociaal model.

Naast de genetische aanleg, de invloed van omgevingsfactoren en de sociale context, spelen op de achtergrond (vaak versterkt door alcohol- of drugsgebruik) problemen op verschillende gebieden mee, zoals:

 • Gezin en sociale verbinding/sociale angst;
 • Financiële zorgen of problemen;
 • Leef- en woonomstandigheden (huisvesting);
 • Problemen met justitie;
 • Werk of werkeloosheid, problemen op school;
 • Levensstijl (eten, gezondheid, beweging, ontspanning, hobby’s);
 • Seksualiteit en intimiteit;
 • Zingeving.

Wij hebben in onze behandeling aandacht voor al deze leefgebieden.

Vragen?

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@zuyderwende.nl of bel: 045-7820555

 

Waarom Zuyderwende?

 • Deskundig team met ruime ervaring in GGZ;
 • Korte wachttijden;
 • Persoonlijke aanpak
 • Geborgen sfeer;
 • Zorg op maat;
 • Evidence based behandelingen
 • Multidisciplinaire behandeling;
 • Volledig vergoed (buiten eigen risico en verblijf);
 • Kwaliteitsstatuut

Waar staan we voor?

 • Hou het simpel:
  Korte lijnen met huisartsen en familie
 • Wees duidelijk:
  Regelmatige transparante overdrachten met cliënten en verwijzer
 • Leef in het hier en nu:
  Intensief zorgprogramma in een huiselijke omgeving met een confronterende maar liefdevolle aanpak
 • Herstellen doe je samen:
  Holistische benadering van cliënt en systeem
 • Taboe doorbreken:
  Openheid, eerlijkheid en transparantie in alle communicatie
 • Wees authentiek:
  Verbondenheid terugvinden met eigen menselijkheid, dierbaren en de maatschappij

Aandacht voor naasten

Een verslaving komt nooit alleen. Niet alleen de verslaafde lijdt eronder, maar zeker ook de omgeving. Mensen zoeken vaak hulp, omdat de gevolgen van een verslaving rampzalig kan zijn. Denk aan:

 • Iemand is machteloos t.a.v. zijn eigen middelengebruik – de familie en naasten zijn net zo machteloos;
 • Iemand isoleert zichzelf en/of trekt zich terug van zijn rol in het systeem;
 • Iemand kan niet meer voldoen aan verplichtingen op het werk of op school;
 • De verslaving levert (levens-)gevaarlijke situaties op;
 • Er ontstaan problemen met andere mensen.

We betrekken naasten en dierbaren op verschillende manieren bij de behandeling. Een eerste contact kan via een informatiebijeenkomst of -avond voor naasten ontstaan. Eenmaal in behandeling nodigen we contactpersonen en familie telefonisch of schriftelijk uit om deel te nemen aan een systeemgesprek. We vragen naasten om over hun ervaringen met het gebruik/de verslaving van hun dierbare te delen. Dit soort gesprekken kunnen afhankelijk van indicatie en het proces van de cliënt vaker plaatsvinden. Tegen het einde van de behandeling worden naasten betrokken bij het terugval-management van de cliënt, zodat ook zij handvatten aangereikt krijgen om bijvoorbeeld goed voor zichzelf te kunnen zorgen en/of grenzen te stellen. Ook worden (vroege) signalen van gedragsveranderingen en risico’ s besproken en wat er mee en tegen werkt in de omgang met deze ziekte.

Zuyderwende is daarom van mening dat dit een duidelijke plek moet hebben in de verslavingszorg. Actief inzetten op terugvalpreventie en -management vinden wij een belangrijk en duurzaam uitgangspunt. De gehele mens staat centraal bij Zuyderwende. Niet voor niets kijken wij bij de behandeling en begeleiding naar zowel de biologische, psychologische als sociale aspecten van een patiënt. Een verslaving kan zich in verschillende vormen en gradaties voordoen. Of het nu gaat om overmatige gebruik van één middel of een totaal verstoorde leefstijl dankzij een dubbele diagnose. Wij proberen de patiënt zo volledig mogelijk te helpen.

Wij hebben een breed aanbod aan ambulante behandelingen. Hierbij pakken we het volledige proces van een verslaving aan. Of het nu gaat om preventie, intensieve behandeling of nazorg, Zuyderwende biedt de meest effectieve oplossing bij een verslaving.

Rol van de maatschappij

Wij willen eraan bijdragen om het doorgeven van verslaving van generatie op generatie te doorbreken. Het vooroordeel ‘eenmaal verslaafd, altijd verslaafd’ willen we doen vergeten.

Zuyderwende vindt het belangrijk dat de cliënt weer een volwaardig lid van de maatschappij kan worden. Daarom is het belangrijk om ook een helpende hand te bieden bij het herstellen van de diverse leefgebieden waarop de verslaving invloed had. Denk aan schulden, werk en contacten met de omgeving. Alleen als dit op orde is, kan de patiënt definitief breken met de verslaving.

Zuyderwende alcohol