Klachtenregeling

Als zorginstelling willen wij er alles aan doen om kwaliteit van zorg hoog te houden, te bewaken en te verbeteren, passend bij wet- en regelgeving.
Zodra u ontevreden bent over Zuyderwende, kunt u altijd telefonisch contact opnemen via:
045 – 782 0555. 
 

Indien u ontevreden bent over de door Zuyderwende geleverde zorg, kunt u uw klacht indienen via de klachtenfunctionaris. Zuyderwende maakt gebruik van een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris welke te bereiken is per post of per mail.

Post:
Zuyderwende, t.a.v. klachtenfunctionaris
Willemstraat 119, 6412AR te Heerlen.

E-mail:
klachtenfunctionaris@zuyderwende.nl

 

Lees hiervoor meer informatie in de klachtenregeling. 

Vragen?

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@zuyderwende.nl of bel: 045-7820555