Kosten en vergoeding

De kosten voor de behandeling die wij bieden, worden (meestal) vergoed door de zorgverzekeraar. Ze vallen namelijk onder de basisdekking van de zorgverzekering. Mocht de verzekeraar niet alle kosten vergoeden, dan nemen wij het niet- vergoede deel voor onze rekening. Dit geldt niet voor het eigen risico, dat blijft altijd voor eigen rekening.

Wij willen je erop wijzen dat je uiterlijk 24 uur vóór een afspraak moet afmelden. Indien je niet tijdig (<24 uur van te voren) afmeld voor je afspraak, zullen er kosten bij je in rekening worden gebracht! Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekering.

Kosten en eigen risico

Heb je dit jaar nog geen medische kosten gemaakt, dan betaal je enkel je eigen risico. Als je het eigen risico al hebt gebruikt, dan hoef je dus niets te betalen.

De duur van elk consult bepaalt het tarief dat wij bij jouw zorgverzekering in rekening brengen. Sinds het nieuwe Zorgprestatiemodel (2022) gaan wij uit van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Lees hier de spelregels van het ZPM.

Ben je geïndiceerd voor het vijfdaagse ambulant traject met verblijf in ons Sober Living House? Dan vragen wij een eigen bijdrage voor eten en drinken, het verblijf en aanwezige begeleiding. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Verwijsbrief

Om op intakegesprek te kunnen komen, is een geldige verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Zonder geldige verwijsbrief kan er geen intake- en/of adviesgesprek plaatsvinden en kan de behandeling niet van start gaan.

De verwijsbrief mag maximaal 9 maanden oud zijn. In de brief staat een omschreven uitleg met argumenten voor de keuze van gespecialiseerde GGZ.

Klik hieronder voor de richtlijnen van een verwijsbrief:

Je kunt ook de huisarts of verwijzer vragen de verwijzing te versturen via Zorgdomein.

Vragen?

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@zuyderwende.nl of bel: 045-7820555

 

Waarom Zuyderwende?

Uitzonderingen – kosten

Zuyderwende heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar dat maakt voor jou niets uit. De behandeling valt namelijk binnen de basisdekking waardoor de kosten door vrijwel alle verzekeraars gedekt worden.

Voor vragen over de kosten en vergoedingen kun je contact opnemen met ons. Bel 045-7820555 of mail naar info@zuyderwende.nl.

Machtiging voor behandeling

Sommige zorgverzekeringen vragen een machtiging voor ambulante verslavingszorg. Wanneer de psychiater zijn advies heeft gegeven, moeten we de zorgverzekering om goedkeuring vragen of je bij ons in behandeling mag. Hierdoor kan de wachttijd iets langer zijn. Nadat wij de machtiging hebben verzonden, zijn wij afhankelijk van de zorgverzekering. Wil je weten of voor jouw zorgverzekering een machtiging nodig is, bel dan even naar Zuyderwende: 045-7820555.