1 jaar Zuyderwende, Zorg bij Verslaving, in Heerlen

Het eerste jaar van Zuyderwende was meteen een bewogen jaar. Steeds meer mensen met een verslaving, een verleden met een verslaving of een neiging tot verslaving, komen in coronatijd in de problemen.  Op tijd de juiste hulp krijgen, kan een wereld van verschil maken. Niet alleen voor die mensen met een verslaving, maar ook voor hun naasten. De eerste behandeling bij Zuyderwende werd gestart op 10 februari 2020, een paar weken voor de eerste lockdown. We vieren trots onze eerste verjaardag. Want het was ons het jaartje wel… 

1 jaar Zuyderwende 

In al het corona-nieuws over ten onder gaande bedrijven, ontslagen, besmettingscijfers, rellen en ontevredenheid, weet Zuyderwende als kersverse organisatie met oprechte en menselijke idealen tegen de stroom in het eerste jaar te overleven. Het team heeft mensen met een gedrags- en/of middelenverslaving hoop en een nieuwe start weten te geven in een jaar waarin dat eigenlijk juist onmogelijk leek. Dat eerste kaarsje prijkt daarom fier op de taart bij Zuyderwende, Zorg bij Verslaving.  

Wat valt er dan te vieren? 

Er is flink wat werk verzet. Het team van 17 zeer betrokken professionals heeft in dit eerste jaar zo’n 120 cliënten echt vooruitgeholpen. Die spreken bovendien zeer positief over de liefdevolle maar directe aanpak, in deze tijd van afstand. Tussendoor moesten we zelfs nog uitbreiden met een door corona noodzakelijk geworden een extra locatie.

Zuyderwende heeft al met al een succesvol eerste jaar achter de rug. Het aantal cliënten dat Zuyderwende wist te vinden, groeide gestaag, de behandelingen gingen door ondanks lockdowns en de coronamaatregelen werden zorgvuldig nageleefd. Om meer ruimte te hebben voor behandelaars en cliënten en toch passende zorg te kunnen blijven bieden, werd een tweede pand in gebruik genomen. Het team werd groter. En de reacties van cliënten op Google Reviewslaten zien dat Zuyderwende in een jaar tijd heeft bewezen van toegevoegde waarde te zijn in de verslavingszorg.  

Enkele woorden van cliënten: ‘de behandelaren weten echt waar ze het over hebben’, ‘ik kon er snel terecht en werd warm ontvangen’, ‘een top-team’, ‘heel persoonlijk’ en ‘echt zorg op maat’. Remco zegt: (…) ”waar ik het meeste aan gehad heb is dat ik geconfronteerd werd op een liefdevolle en zorgzame manier waardoor ik veel inzicht heb kunnen krijgen in mijn eigen gedrag. De betrokkenheid van de behandelaren heb ik als erg prettig ervaren.” Roy meldt: “Het fijne gevoel er weer toe doen en de moeite waard zijn zal ik nooit vergeten.” 

Bestaansrecht 

Directeur Jos van Bokhoven: “We bewijzen ons bestaansrecht met zeer goede zorg voor de cliënten, goed werkgeverschap voor ons deskundige en enthousiaste team en uiteraard enige solvabiliteit om te kunnen overleven en continuïteit te bieden, want dat is voor zowel cliënten als medewerkers heel belangrijk.” Daarbij kent Zuyderwende een zeer laag terugval-percentage en een hoge ‘klanttevredenheid’. Ook steeds meer artsen verwijzen hun patiënten naar Zuyderwende. 

Initiatiefnemers Bas van Bokhoven en Jos van Bokhoven  formeerden een team van psychologen, vaktherapeuten, ervaringsdeskundigen, social workers, verpleegkundigen, woonbegeleiders, een verslavingsarts, een psychiater en een casemanager. De gehele opbrengst vloeit terug in de organisatie en wordt besteed aan kwaliteitsverbeteringen. Zuyderwende is te vinden in Heerlen aan de Willemstraat 119 (hoofdkantoor) en de Kapelaan Berixstraat 16. 

Toekomst 

Als volgend jaar het tweede kaarsje op de taart mag, waar staat Zuyderwende dan? Marco Geurten, directielid en belangrijke financier van het initiatief: “Dit jaar gaan wij onze basis kwalitatief uitbouwen zodat het voor cliënten en medewerkers een nóg fijnere plek wordt om te werken aan hun dromen. We hopen in loop van dit jaar te kunnen starten met een vorm van nazorg die uniek zal zijn in de regio. We gaan een stimulerende plek bouwen waar onze cliënten, als vervolg op hun behandeling, tijdelijk kunnen wonen om zich onder begeleiding helemaal klaar te maken voor hun toekomst.”